503 143 366 | architekt@poczta.fm

Oferta

 • Projekty architektoniczne wszystkich obiektów,
 • Aranżacje wnętrz i architekturę krajobrazu,
 • Projekty konstrukcyjne,
 • Projekty instalacji sanitarnych,
 • Projekty instalacji elektrycznych,
 • Projekty drogowe i mostowe,
 • Projekty stawów, pomostów wraz z operatami wodno-prawnymi,, obiekty hydrotechniczne
 • Nadzory budowlane,
 • Kosztorysowanie,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne,
 • Wycena obiektów